Kongreye Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Kartal Aile Hekimliği Günleri ile çıkılan yolda sizlerden dokuz yıldır aldığımız desteğin verdiği güç ve heyecanla 18 - 19 Nisan 2014 tarihleri arasında 9.İstanbul Aile Hekimliği Kongresi´ni gerçekleştirmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Ülkemizdeki geçmişi neredeyse çeyrek asıra ulaşan Aile Hekimliği disiplini kısa sürede önemli mesafeler katetmiştir. Sekiz yıldır devam eden Aile Hekimliği Uygulaması´nda İstanbul, sisteme neredeyse en son geçilen illerden biri olmasına ve edinilen deneyimlere rağmen apayrı coğrafyası ve kendine has yapısı nedeniyle,yaşanmış tüm sorunları tekrar tecrübe eder görünmektedir. İstanbul´da sisteme dahil olan hekimlerin karşılaştıkları idari ve teknik sorunların yanında günlük pratiklerini kolaylaştırmada Aile Hekimliği alanını kapsayan birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik ve sürekli mesleki gelişimi destekleyen bilimsel toplantılar giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan 9. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, katılımcıların farklı ilgi alanları ve gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla iki tam günlük bilimsel program şeklinde gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde birinci basamağa yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sonuçlarının da kongremizde sunulmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi bilimsel bildirilere özel bir önem veriyoruz. Ayrıca, bilimsel danışma kurulu tarafından seçilecek en iyi üç bildiri ödüllendirilecektir.

Konularında çok deneyimli konuklarımızın katılacağı kongremizde hem bilimsel, hem de sosyal bir kaynaşmanın yaşanacağı düşüncesindeyiz. 9. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi sizlerin katılımları ile daha da zenginleşecektir.
En güzel mevsiminde sizleri doğası, kültürel ve tarihi dokusuyla kucaklayacak olan İstanbul´da buluşmak dileğiyle,,

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Pınar TOPSEVER
Kongre Başkanı

Doç. Dr. İsmet TAMER
Kongre Sekreteri